AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI


Giriş ve Kapsam

Mobil Uygulama ziyaretçilerimizin/üyelerimizin gizliliğine saygı duyuyoruz ve bu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgi toplamayı, toplanan verileri muhafaza etmeyi ve korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Politikasında, Lokal Tanıtım Medya Satış ve Organizasyon Hizmetleri Limited Şirketi (bundan sonra ANNEBURADA), anneburada.com, tüm mobil platformlarda yayınladığımız mobil uygulamalarımız ve ANNEBURADA tarafından işletilen ve doğrudan bir link görüntüleyen herhangi bir web sitesi veya hizmet için gizlilik uygulamalarımızı açıklıyoruz. Bu Gizlilik Politikası, (her biri bir “Site” ve “Siteler” ile “Mobil Uygulamalar” birlikte) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yöneliktir. Lütfen Sitelere bilgi kullanmadan veya göndermeden önce bu Gizlilik Politikasının tamamını okuyun. Sitelerin herhangi biri hakkında bilgi göndererek, bu Gizlilik Politikası’nın şartlarını anladığınızı ve onayladığınızı kabul edersiniz.

ANNEBURADA, aşağıda belirtilen amaçlar ve yasal mevzuat kapsamında işlenen tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat kapsamında korunmaktadır. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanun kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, anonim hale getirilebilecektir.

ANNEBURADA, gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; kişisel verileri, işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

ANNEBURADA, gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; kişisel verileri, işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Çocuklar hakkında

Mobil Uygulama/Siteler, on altı (16) yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmamıştır. Bu yaş grubundaki ziyaretçilerden Mobil Uygulama/Siteler aracılığıyla bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamayız. Bununla birlikte, çocuklar ve bebekler hakkında ebeveynlerinden veya yasal vasilerinden bilgi topluyoruz. Sitemizin ziyaretçilerinden önce ebeveynlerin veya yasal vasilerin onayını almadan bir bebek veya çocuk hakkında bilgi vermemelerini istiyoruz. Sitelerde bir bebek veya çocukla ilgili kişisel bilgiler vererek, yasal olarak bunu yapmaya yetkili olduğunuzu onaylıyorsunuz. Ebeveynleri ve yasal velileri çocuklarıyla interneti kullanmaları ve Mobil Uygulama/Sitelere veya diğer web sitelerine açıkladıkları bilgiler hakkında konuşmaları konusunda teşvik ediyoruz.


Topladığımız Bilgiler ve Toplama Amacı

Mobil Uygulamamızda etkileşim kurduğunuzda sizden çeşitli şekillerde bilgi topluyoruz:

 • Aktif Bilgi Toplama: Bir Siteye, mobil uygulamaya üye olarak kayıt olduğunuzda, anketlere veya promosyonlara katıldığınızda, topluluğumuzda yayınladığınızda, bize cevap verdiğinizde veya bizimle iletişime geçtiğinizde bize aktif olarak bilgi gönderirsiniz. Tercihlerinize bağlı olarak, bize kendiniz ve / veya e-posta adresiniz, adınız, doğum gününüz, ikamet ettiğiniz şehir ve eşinizin adı yanı sıra bebeğinize ait isim, cinsiyet, doğum günü gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler gönderebilirsiniz. Mobil Uygulamamıza katılmayı seçtiğiniz aktiviteye bağlı olarak, sağlık veya sigorta bilgileri dâhil olmak üzere sizden ek bilgi istenebilir. Her zaman, aktif olarak bizimle hangi bilgileri paylaşmak istediğinizi belirlersiniz.
 • Pasif Bilgi Toplama: Mobil Uygulamamızın günlük dosyaları, çerezler, web işaretçileri, izleme pikselleri ve benzeri teknolojiler aracılığıyla nasıl kullandığınız hakkında da bilgi topluyoruz. Ayrıca, Mobil Uygulamamızı ziyaret ettiğinizde, mobil cihazınızın türü ve sürümü, IP adresi, cihaz tanımlayıcısı ve tercihinize bağlı olarak konum bilgisi gibi cihazınızla ilgili belirli bilgileri toplayabiliriz.

Sizin hakkınızda bilgi topluyoruz, çünkü neyi sevdiğinizi veya ilgi çekici bulduğunuzu belirlemek istiyoruz ve size doğrudan veya reklam ortaklarımızdan biri (Mobil Uygulamamızdaki, bültenlerde, e-postayla ve diğer yollarla) ile hedeflenmiş bilgi ve reklamlar sağlayabiliriz. Ayrıca, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin kaldırıldığı ve toplandığı (herhangi bir kullanıcıya göre anonim olacak şekilde) istatistikler ve raporlar oluşturmak için veri kullanırız.

Yukarıdaki veri işlemlerinin bir kısmını gerçekleştirmek için bağımsız yükleniciler kullanıyoruz.

Sistemimize kayıt ettiğiniz kişisel verilerinizin, gerçek verileriniz olması gerekmez. Bu halde size sunulan hizmetler de gerçeğe değil sizin kayıt ettiğiniz verilere göre şekillenecektir.


Ne Tür Veriler Topluyoruz

 • Mobil Uygulamamıza yaptığınız ziyaretleri analiz etmek ve ziyaretçilerimizin toplu halde ve ayrıca kişisel düzeyde ilgi alanlarını öğrenmek için sizden, açık rızanızı almak koşuluyla, kişisel ve hassas kişisel bilgiler toplayabiliriz.
 • İlgili kanunlar gereği, hassas kişisel verileri toplamadan önce sizi bilgilendirecek ve açık onayınızı isteyeceğiz. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bununla birlikte, geri çekmeniz; onayınızı çekmeden önce onay verdiğiniz işlemlerin meşruluğunu etkilemeyecektir.
 • Hesap verileri; Toplanan kişisel ve hassas kişisel verileriniz, Anneburada hesabınızın açılması ve yönetilmesi; uygulamaya giriş yapmak ve içeriklerin size özel olarak sunulabilmesi için kullanılacaktır. Hesap oluşturduğunuzda ve üyeliğiniz süresince, iletişim bilgilerinizi kullanarak sizinle sesli ve yazılı olarak iletişim kuracak; hoşgeldin epostası, Anneburada hakkındaki gelişmeler ve duyurular, size özel kampanyalar gibi konularda, bununla sınırlı olmadan bu başlıklarla alakalı farklı gereksinimler için sizinle iletişim kuracağız.
 • Mobil Uygulamayı, önceki etkileşimlerinize, bize sağladığınız bilgilere veya üçüncü taraf kaynaklardan topladığımız bilgilere dayanarak ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürünler veya eğitim bilgileri ile kişiselleştirebilir ya da özelleştirebiliriz.
 • İlgi alanlarınız; tarama etkinliğiniz, anket cevaplarınız ve çevrimiçi reklamlara verdiğiniz yanıtlar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelebilir.
 • İşbirliği yaptığımız üçüncü taraflarla, kişisel verilerinizin anonimleştirilmesi koşuluyla, ilgi alanlarınız ve çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında verilere erişebilir.
 • Derlenen Veriler; Anneburada hesabınızla ilişkili verileri, sizin tarafınızdan sağlanan diğer veriler, IP adresi cihaz verisi, çerezler, konum, tarama etkinlikleriniz, sosyal medya, web siteleri, e-postalar, çerezler dahil olmak üzere kişisel verilerinizi hesabınız altında bir araya getirip, derleyebiliriz. Bu veriler, hamileliğiniz, sağlığınız ve bebeğinizin gelişimine yönelik bilgi ve/veya kişiselleştirilmiş içerik, mesajlar sağlamak; mevcut içerik, fonksiyon ve kullanılabilirliğin yanı sıra yeni ürün ve hizmetler geliştirmemiz için analiz edilir ve kullanılır.

Veri Toplamanın Hukuksal Gerekçeleri

Toplanan veriler, işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerindeki şartlarla kullanılmak üzere kullanıcıların rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca ANNEBURADA tarafından elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.

ANNEBURADA, elde ettiği kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak ANNEBURADA, herhangi bir uyuşmazlık durumunda uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN YASAL SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemlerle ANNEBURADA’ya iletebilir. ANNEBURADA, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahiplerinin, söz konusu haklarına ilişkin taleplerini yazılı bir şekilde Nakkaş Mah. Hadımköy Nakkaş Yolu Cd. No:10/1 Çatalca– Hadımköy İstanbul adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ile lokaltanitim@hs03.kep.tr adresine ya da varsa ANNEBURADA’ya daha önceden bildirilen ve ANNEBURADA’nın sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile www.anneburada.com adresine iletmeleri halinde talepler, en kısa süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, ANNEBURADA’nın 10 sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise ANNEBURADA, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.


Bilgileri Nasıl Paylaşıyoruz?

Bilgilerinizi gizli tutuyoruz ve genel olarak ifşa etmiyoruz. Ancak, lütfen aşağıdaki açıklamalara ve istisnalara dikkat edin:

 • Çalışanlarımız ve yetkili bağımsız yüklenicilerimiz (“yetkili personel”), işimizi yürütmemize yardımcı olmak amacıyla kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinize erişebilir (ve bu tür bir kullanımı kabul etmediğiniz sürece, kendi amaçları için değil) Yetkili personel bu verilere talimatlarımız doğrultusunda “bilmesi gereken” esasına göre ve tanımlanmış gizlilik ve güvenlik yükümlülükleri uyarınca erişir ve kullanır.
 • Eğer bir Mobil Uygulamayı/Siteyi veya ANNEBURADA’nın önemli bir bölümünü satarsak, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi bu alıcının bu Gizlilik Politikasına uymayı kabul etmesi koşuluyla (olası) bir alıcıya ifşa edebiliriz.
 • Resmi Kurum ve Kuruluşlarca yasal düzenlemeler gereğince talep edildiği takdirde bilgilerinizi yasal zorunluluklar ölçüsünde ilgili kurum ve kuruluşlara ifşa edebiliriz.
 • Verileri isimsiz bir şekilde, ANONİMLEŞTİREREK örneğin reklam veren müşterilerimize ve ortaklarımıza istatistik veya raporlarda serbestçe kullanır ve açıklarız.
 • Mobil Uygulamamızın reklamların etkinliğini izlemek için üçüncü taraflarla ortak olabiliriz. Bu, Çevrimdışı satın alma bilgilerinin (örneğin, bir ödül kartı programı aracılığıyla) Sitemizdeki gezinme bilgileriyle eşleştirilmesini içerir. Bu, Sitemizdeki belirli bir ürün reklamını ne zaman görüntüleyeceğinizi belirlememize ve ardından mağazada çevrimdışı bir satın alma işlemi yapmamıza yardımcı olur.

Mobil Uygulamamızda, sohbet odaları ve mesaj panoları gibi kullanıcılar tarafından genellikle erişilebilen alanlara herhangi bir bilgi gönderirseniz, halka açık olacağını lütfen unutmayın.


Verilerin Aktarımı:

Mobil Uygulama ile toplanan veriler, tüm sistemin işleyebilmesi ve/veya faal halde kalabilmesi (şifrelenmiş yedekler) ya da (sizinle iletişim kurmak adına) telefon, sms, eposta vb. iletişim altyapısının çalışabilmesi için gerekli teknik altyapı hizmet alınan yurtiçi ve yurtdışı üçüncü taraflara aktarılabilir.

Kullandığımız Üçüncü Taraf Altyapılar;

 • Google: Google hesabınızı kullanarak Anneburada mobil uygulamasına kayıt olabilirsiniz ve bu durumda e-posta adresiniz Google tarafından bizimle paylaşılır ve Anneburada hesabınız ile ilişkilendirilir.
 • Facebook: Facebook hesabınızı kullanarak Anneburada mobil uygulamasına kayıt olabilirsiniz ve bu durumda e-posta adresiniz Facebook tarafından bizimle paylaşılır ve Anneburada hesabınız ile ilişkilendirilir.
 • SendPulse: Anneburada, tarafınıza yapılacak e-posta bildirimleri için gönderim altyapısı olarak altyapısı olarak SendPulse firmasını kullanmaktadır. E-Posta ile iletişim tercihiniz halinde gönderim için e-posta adresiniz SendPulse’un yurtiçi/yurtdışı sunucularında gönderilir.
 • Voice Telekom: Anneburada, tarafınıza yapılacak sms bildirimleri için gönderim altyapısı olarak altyapısı olarak Voys Telekomünikasyon firmasını kullanmaktadır. SMS ile iletişim tercihiniz halinde gönderim için cep telefonu numaranız Voys Telekomüniskasyon yurtiçi sunucularında gönderilir.

Verilerinizin, Anneburada’nın hizmet aldığı yurtiçi ya da yurtdışındaki üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara aktarılmasına “rıza” göstermiyorsanız, hizmetlerimizi tercih etmemelisiniz.


İlan Seçenekleri

Mobil Uygulamamızdaki reklamların bazıları, bizim adımıza, üçüncü taraf reklam sunumu sağlayıcısı Doubleclick ve/veya Google AdSense vb.. altyapılar tarafından sunulmaktadır. Ancak, üçüncü tarafların (reklam verenler, reklam ajansları ve reklam ağları gibi) Sitelerimizdeki reklamların bir kısmına hizmet etmesine izin veriyoruz. Lütfen, ANNEBURADA’nın bu üçüncü tarafların kullanabileceği çerezleri veya diğer izleme mekanizmalarını veya bu üçüncü tarafların toplayabileceği bilgileri yerleştirme erişimine veya kontrolüne sahip olmadığını unutmayın. Bu tür üçüncü taraflar, sizinle ilgili bilgi toplamak ve sizin tarafınızdan ziyaret edilen sayfa türlerini ve diğer Mobil Uygulama/Siteler sitelerinde görüntülediğiniz içeriği anlamak için cihazınıza yerleştirilen çerezleri kullanabilir. Bu üçüncü taraflar, tarayıcınızı alakalı ilgi alanı kategorileri ile ilişkilendirebilir ve ilgi alanına dayalı reklamları göstermek için bu kategorileri kullanabilir. Örneğin, seyahat web sitelerini sık sık ziyaret ediyorsanız, sizi seyahatle ilgili reklamlara yönlendirebilirler.

Mobil Uygulamamızda üçüncü şahıslar tarafından bilgi toplanması konusunda tercihleriniz vardır. İlgi alanına dayalı reklamcılıkla uğraşan üçüncü tarafların çoğu, ancak tümü değil, ilgi alanına dayalı reklamcılık için tüketici dostu standartlar geliştiren, endüstri çapında bir öz düzenleme programına katılır.


Güvenlik

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kayıp, kötüye kullanım ve yetkisiz erişim, açıklama, değiştirme veya imhadan korumak için makul adımlar atıyoruz. Ancak, hiçbir internet iletiminin hiçbir zaman tamamen güvenli veya hatasız olmadığını unutmayın. Özellikle, Sitelere veya Sitelerden gönderilen e-postalar güvenli olmayabilir.

Zaman zaman, rahatınız ve bilgileriniz için diğer sitelere bağlantılar sağlıyoruz. Bu siteler Sitelerimizden bağımsız olarak çalışır ve kontrolümüz altında değildir. Bu sitelerin kendi gizlilik bildirimleri veya kullanım koşulları olabilir, bu bağlantı verilen siteleri ziyaret ettiğinizde incelemenizi şiddetle öneririz. Bu sitelerin içeriğinden veya bu siteler aracılığıyla sunulabilen herhangi bir ürün veya hizmetten veya bağlantılı sitelerin kullanımından sorumlu değiliz.


Erişim ve Düzeltme; Yorumlar ve Sorular

Lütfen kullanıcı profilinizi düzenli olarak güncelleyerek bilgilerinizi doğru, güncel ve eksiksiz tutun. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya kaygınız varsa, lütfen aşağıda iletişim bilgileri yer alan veri sorumlusu ile iletişime geçin:

Veri Sorumlusu

Lokal Tanıtım Medya Satış ve Organizasyon Hizmetleri Limited Şirketi Nakkaş Mah. Hadımköy Nakkaş Yolu Cd. No:10/1 Çatalca– Hadımköy İstanbul veya 0212 599 98 96 veya destek@anneburada.com, www.anneburada/KVKK


Vazgeçme, İletişim Tercihleri

Mobil Uygulamaya giriş yaparak iletişim tercihlerinizi değiştirebilir ve / veya istediğiniz zaman belirli iletişimlerden vazgeçebilirsiniz.


Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası Mart 2021 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Zaman zaman değişiklik yapma hakkımız saklıdır ve herhangi bir maddeyi değiştirirsek, Sitelerde revize edilmiş bir sürüm yayınlayacağız. Bize kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi vermeden önce lütfen kontrol edin.


Kullanım Şartları

Ayrıca Siteleri kullanımınızın, feragatnameler, sorumluluk sınırlamaları Kullanım Koşullarımıza tabi olduğunu unutmayın.